Författare, föreläsare, Bloggare

Om Trolltoppan - Företaget är inte aktivt just nu, men håll koll på hemsidan, för jag planerar att starta upp verksamheten igen, så snart det bara går.

Jag som står bakom Trolltoppan heter Helén Varenius och är en överlevare av syskonmisshandel. Jag har startat det här företaget, därför att jag vill försöka synliggöra det här problemet, som det nästan inte pratas alls om ute i samhället, trots att det är så vanligt. Det skulle för övrigt bli en stor samhällsbesparing i både pengar och lidande om de utsatta barnen kunde fångas upp på ett tidigt stadium.

Främst försöker jag att belysa genom att föreläsa om ämnet. Jag driver också en välbesökt blogg som heter Heléns blogg om syskonmisshandel. I bloggen  informerar jag om olika aspekter av syskonmisshandel. Jag erbjuder även individuella coachsamtal till andra överlevare. Jag har också en facebooksida där jag gör inlägg då och då. https://www.facebook.com/pg/trolltoppan/posts/?ref=page_internal.                             

Information om mig

Många tror  fortfarande att syskonbråk  handlar om normal kommunikation mellan barn och därför inte är något som behöver vidare eftertanke. Denna attityd leder  tråkigt nog till att  problematiken inte får den uppmärksamhet den förtjänar. För sanningen är istället den att syskonbråk eller syskonmisshandel, som jag tycker är ett bättre ord, vållar ett många gånger livslångt lidande bland barn och vuxna, samtidigt som det är den vanligaste formen av familjevåld i Sverige. Detta starkt försummade problem behöver med andra ord dras fram i ljuset och bli en självklar del av den samhälleliga debatten.

Då jag själv har varit utsatt för kränkningar av ett äldre syskon sedan tidig barndom, har jag personlig kännedom om hur förödande konsekvenserna kan bli för den som är drabbad. Som en del i min läkningsprocess, har jag för övrigt under flera år förkovrat mig i ämnet och är därför idag väl insatt i frågan.

Jag använder nu min erfarenhet och kunskap till att ge en röst åt dem, som liksom jag har utsatts eller alltjämt är utsatta för kränkningar av ett syskon. Som föreläsare och opinionsbildare förmedlar jag sålunda en inblick till dem, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med offer för dessa övergrepp, det vill säga socialtjänst, vård, skola, kvinnojourer et cetera. Jag hjälper med andra ord  de yrkesverksamma att hjälpa dem som utsatts för syskonmisshandel.

Pressbilder

Bilderna får användas med tillstånd.

 


Skuggbarnet Del 1 och Skuggbarnet Del 2, 2018


Helén Varenius - författare


Helén Varenius - författare


Skuggbarnet Del 1, 2018


Skuggbarnet Del 2, 2018

© 2018 Trolltoppan. All rights reserved. Design: Helén Varenius