Om syskonmisshandel

Information om syskonmisshandel

Syskonmisshandel vållar stor smärta bland både vuxna och barn i form av en ofta livslång psykisk ohälsa. Barn med någon form av funktionshinder är extra drabbade. Ändå talas det väldigt lite om denna problematik ute i samhället. Därtill fortsätter övergreppen ofta i vuxen ålder.

Några siffror på hur många som är utsatta i Sverige finns tyvärr inte. Det enda som man kan vara säker på är att antalet offer sannolikt är väldigt många. Förmodligen rör det sig om flera hundratusen personer. Vad man också vet är att det är betydligt vanligare än annat familjevåld.

Det allra vanligaste är att det är äldre barn som utsätter sina småsyskon för misshandel, men det motsatta förekommer naturligtvis också. Indikationer pekar dessutom på att det är något vanligare att pojkar misshandlar sina syskon än att flickor gör det. Flickor är också mer utsatta för syskonmisshandel än pojkar.

Syskonmisshandel handlar om makt och kontroll. Orsaken sägs vara förakt och avund. Många offer å sin sida vittnar om den känsla av maktlöshet de upplever under och efter misshandeln.

Det finns tre former av syskonmisshandel; fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Övergreppen kan förekomma var för sig, men kombineras många gånger på ett eller annat sätt. Alla tre formerna av kränkningar innebär dock ett psykiskt lidande för offret. Det är dessutom vanligt att mentala ärr och skador efter syskonmisshandel sitter i hela livet.

Idag är likväl den gängse uppfattningen ute i samhället, fortfarande att syskonbråk eller syskonmobbning är något harmlöst. Att det är så barn kommunicerar med varandra helt enkelt. Den inställningen leder till att samhället inte tar det lidande som offer för syskonmisshandel utsätts för på allvar. Det faktum att de kränkningar som sker mellan syskon, många gånger skulle resultera i en polisanmälan, om det skedde mellan två vuxna främlingar, säger mycket.

 

Källor:

Perilous rivalry, Vernon R. Wiehe, Teresa Herring, 1991

Våldets regler – ungdomars tal om våld och bråk, Sara Uhnoo, 2011

 

Företaget är inte aktivt just nu, men håll koll på hemsidan, för jag planerar att starta upp verksamheten igen, så snart det bara går.

 

 

Artiklar

Tala mer om syskonmisshandel, Helén Varenius, 20171008, Borås Tidning

Osämja mellan syskon är inte så oskyldigt som man skulle kunna tro, Helén Varenius, 20180518, Familjeliv

Trolltoppan har F-skattsedel

© 2018 Trolltoppan. All rights reserved. Design: Helén Varenius