Föreläsningar och Coachning

Föreläsningar

Föreläsningar är ett bra sätt att belysa och att sprida information kring ett ämne, anser jag. Detta då det ger möjlighet för åhörarna att ställa frågor och börja fundera kring det berörda området.

Eftersom syskonmisshandel utgör ett sådant omfattande problem och angår så många människor, går de som skulle ha nytta av mina föreläsningar att hitta överallt i samhället. Vanliga målgrupper är därför skola, socialtjänst, sjukvård, föräldrar och allmänhet, samt kanske också lite större företag.

Jag skräddarsyr för övrigt mina föreläsningar, för att varje enskild målgrupp skall få ut så mycket som möjligt av föredragen. På samma gång förmedlar jag även en övergripande "all-round"-kunskap i ämnet, så att de jag håller föredrag för, samtidigt får en allmän insyn i problematiken som sådan.

Förskole-, dagis-, grundskole-, gymnasiepersonal

Fokus läggs på att se vilka tecken utsatta barn uppvisar vid syskonmisshandel och vilka skador de som inte får hjälp kan få. Detta för att de personer som arbetar med barn lättare skall kunna upptäcka dem som far illa hemma på grund av ett syskon och inse vikten av att dessa barn får hjälp.

Socialtjänsten

Här läggs tyngdpunkten på att hjälpa personalen att identifiera de barn och vuxna som är eller har utsatts vid misstankar om syskonmisshandel. Det är viktigt att man till fullo förstår vilka långvariga besvär offren kan få och innebörden av dessa.

Sjukhuspersonal, vårdcentraler, olika vårdutbildningar

Betoningen i mina föreläsningar ligger här på att hjälpa personalen att känna igen tecken på vilka patienter (både barn och vuxna) som utsätts eller har utsatts för syskonmisshandel och förstå att tolka de symptom och besvär som de uppvisar på rätt sätt, så att dessa vårdtagare kan få adekvat hjälp.

Föräldrar, BVC, MVC

För den här gruppen vill jag lägga tyngdpunkten på att dels lära föräldrar och den personal som arbetar kring föräldrar att känna igen och tolka vilka tecken barn som utsätts för syskonmisshandel ger ifrån sig, dels att inse vilka faktorer som ökar och minkar riskerna för att syskonmisshandel skall uppstå.

Allmänheten

Här lägger jag betoningen på att få åhörarna att förstå och identifiera orsaken till sina besvär och på så sätt göra olika insikter. Jag ger också tips på hur man kan lindra sina obehag.

Coachsamtal

Jag erbjuder coachsamtal till andra överlevare av syskonmisshandel, för att hjälpa dem att hitta sina inre styrkor och därmed bidra till en bättre livskvalitet.

Bokning

Du kan boka din föreläsning eller ditt coachsamtal genom att skicka ett meddelande till info(at)trolltoppan.se eller genom att använda kontaktformuläret på nästa sida. Börja med att kontakta företaget för ett inledande samtal kring upplägg, önskad omfattning och villkor med mera.Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss.

Integritetspolicy

Det händer att vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, vilket kan var genom e-post eller andra kontaktuppgifter.

 

Omdömen om tidigare föreläsningar

 

 

 

 

 

 

Företaget är inte aktivt just nu, men håll koll på hemsidan, för jag planerar att starta upp verksamheten igen, så snart det bara går.

 

Med inlevelse, trygghet och säkerhet!

Bra! Mycket intressant!

Med stort engagemang!

Bra innehåll! Personligt!

Du är fantastisk!

 

Din värme kändes rakt i hjärtat.

Önskar att alla fick möjlighet att höra dig.

Väldigt bra att du lyfter frågan.

Ett ämne som berör.

Perfekt! Tack så mycket!

 

Trolltoppan har F-skattsedel

© 2018 Trolltoppan. All rights reserved. Design: Helén Varenius