Om syskonmisshandel

Information om mig

Då jag har varit utsatt för kränkningar av ett äldre syskon sedan tidig barndom, har jag personlig kännedom om hur förödande konsekvenserna kan bli för den som är drabbad. Som en del i min läkningsprocess, har jag för övrigt under flera år förkovrat mig i ämnet och är därför idag väl insatt i frågan. Därför vill jag försöka synliggöra det här problemet, som det nästan inte pratas alls om ute i samhället, trots att det är så vanligt. Det skulle för övrigt bli en stor samhällsbesparing i både pengar och lidande om de utsatta barnen kunde fångas upp på ett tidigt stadium.

Många tror  fortfarande att syskonbråk  handlar om normal kommunikation mellan barn och därför inte är något som behöver vidare eftertanke. Denna attityd leder  tråkigt nog till att  problematiken inte får den uppmärksamhet den förtjänar. För sanningen är istället den att syskonbråk eller syskonmisshandel, som jag tycker är ett bättre ord, vållar ett många gånger livslångt lidande bland barn och vuxna, samtidigt som det är den vanligaste formen av familjevåld i Sverige. Detta starkt försummade problem behöver med andra ord dras fram i ljuset och bli en självklar del av den samhälleliga debatten.

Information om syskonmisshandel

Syskonmisshandel vållar stor smärta bland både vuxna och barn i form av en ofta livslång psykisk ohälsa. Barn med någon form av funktionshinder är extra drabbade. Ändå talas det väldigt lite om denna problematik ute i samhället. Därtill fortsätter övergreppen ofta i vuxen ålder.

Några siffror på hur många som är utsatta i Sverige finns tyvärr inte. Det enda som man kan vara säker på är att antalet offer sannolikt är väldigt många. Förmodligen rör det sig om flera hundratusen personer. Vad man också vet är att det är betydligt vanligare än annat familjevåld.

Det allra vanligaste är att det är äldre barn som utsätter sina småsyskon för misshandel, men det motsatta förekommer naturligtvis också. Indikationer pekar dessutom på att det är något vanligare att pojkar misshandlar sina syskon än att flickor gör det. Flickor är också mer utsatta för syskonmisshandel än pojkar.

Syskonmisshandel handlar om makt och kontroll. Orsaken sägs vara förakt och avund. Många offer å sin sida vittnar om den känsla av maktlöshet de upplever under och efter misshandeln.

Det finns tre former av syskonmisshandel; fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Övergreppen kan förekomma var för sig, men kombineras många gånger på ett eller annat sätt. Alla tre formerna av kränkningar innebär dock ett psykiskt lidande för offret. Det är dessutom vanligt att mentala ärr och skador efter syskonmisshandel sitter i hela livet.

Idag är likväl den gängse uppfattningen ute i samhället, fortfarande att syskonbråk eller syskonmobbning är något harmlöst. Att det är så barn kommunicerar med varandra helt enkelt. Den inställningen leder till att samhället inte tar det lidande som offer för syskonmisshandel utsätts för på allvar. Det faktum att de kränkningar som sker mellan syskon, många gånger skulle resultera i en polisanmälan, om det skedde mellan två vuxna främlingar, säger mycket.


Källor:

Perilous rivalry, Vernon R. Wiehe, Teresa Herring, 1991

Våldets regler – ungdomars tal om våld och bråk, Sara Uhnoo, 2011


Artiklar

Tala mer om syskonmisshandel, Helén Varenius, 20171008, Borås Tidning

Osämja mellan syskon är inte så oskyldigt som man skulle kunna tro, Helén Varenius, 20180518, Familjeliv

Helén bröts ned av systerns psykiska misshandel, 20190501, Allas

Helén Varenius, Skuggbarnet, 20210126, Women in Business